Skip links

Ką daryti norint susigrąžinti permoką?

Norėdami susigrąžinti permoką, susidariusią mokant už Alytaus šilumos tinklai teiktas paslaugas, vartotojai turi pateikti prašymą dėl permokos grąžinimo. Prašymą dėl permokos grąžinimo galite pateikti el. paštu klientai@alytausst.lt arba klientų aptarnavimo centre, esančiame Žuvinto g. 4, Alytus.

Ar reikia mokėti už šilumą namo bendrosioms reikmėms?

LR šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad daugiabučio namo, prijungto prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo, butų ir kitų patalpų savininkai apmoka jiems tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrosioms reikmėms, nepaisant to, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos. Visa energija, tiekiama į

Kodėl reikia mokėti karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį?

Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose

Kodėl skiriasi sąskaitų dydis tokio pačio ploto buto skirtinguose namuose?

Sąskaitos dydis ar mokėjimas už buto, esančio daugiabučiame name, šildymą iš esmės priklauso nuo dviejų veiksnių: šilumos kilovatvalandės kainos ir suvartoto šilumos energijos kiekio. Šilumos kilovatvalandės kaina yra nustatyta ir taikoma vienoda visiems vieno šilumos tiekėjo vartotojams. Daugiau apie šilumos kainodarą galite rasti čia: https://enmin.lrv.lt Daugiabučio

Kaip ir kur atsiskaityti už suteiktas paslaugas?

Už suvartotą šilumą ir karštą vandenį galite atsiskaityti šiais būdais. 1. Internetu, pasinaudodami mokėjimo paslaugų teikėjų elektroninės bankininkystės sistemomis ar mobiliosiomis programėlėmis, mokant per jų specialias mokėjimo nurodymo formas (parengtus šablonus): UAB „Viena sąskaita“ Mobiliąja programėle „Perlas Go“, kurią galite atsisiųsti iš App Store ir Google Play arba prisijungę prie

Iki kada reikia apmokėti sąskaitą?

Už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas atsiskaityti reikia iki einamojo mėnesio paskutinės dienos – kaip nurodyta sąskaitoje. Neapmokėjus sąskaitos už praėjusį mėnesį iki paskutinės einamojo mėnesio kalendorinės dienos Alytaus šilumos tinklai skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi bankinės operacijos (lėšų pervedimas ir

Kaip gauti pažymą apie atjungimą?

Dėl pažymos apie atjungimą prašome kreiptis el. paštu klientai@alytausst.lt arba telefonu +370 315 78040, prašymą taip pat galite pateikti mūsų klientų aptarnavimo skyriuje  adresu Žuvinto g. 4, Alytus.

Kaip nutraukti šilumos tiekimą?

Šilumos vartotojų teisė atjungti buto ar kitos patalpos šildymo ir / ar karšto vandens vartojimo įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo bendros šildymo ir / ar karšto vandens sistemos bei keisti šildymo būdą įtvirtinta Lietuvos Respublikos (toliau – LR) šilumos ūkio įstatyme. Ši

Kokios yra standartinės sutarčių sąlygos?

Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas skelbiamas čia: https://www.e-tar.lt Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas skelbiamas čia: https://e-seimas.lrs.lt