Skip links

Apie mus

Uždaroji akcinė bendrovė „Alytaus šilumos tinklai“ (toliau – Bendrovė) yra ribotos civilinės atsakomybės privatusis juridinis asmuo, kuris savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymu (toliau – Akcinių bendrovių įstatymas), kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, taip pat šiais įstatais.

Bendrovės teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė.

Bendrovės veiklos laikotarpis – neribotas.

Bendrovės steigėjas – Alytaus miesto savivaldybė.

Pagrindinė veikla:
Turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui vartotojams, nuoma
Bendrovės įstatinis kapitalas yra 11 163 874,80 Eur (vienuolika milijonų vienas šimtas šešiasdešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt keturi ir aštuonios dešimtosios eurų). ( pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis)
Bendrovė įregistruota Alytaus miesto įmonių registre 1997m. rugpjūčio 1d. Registro tvarkytojas: Valstybės įmonė Registrų centras.

Bendrovės veikla:
Įmonės veikla yra specifinio pobūdžio. Bendrovės administracija į veiklos rezultatus įtakos neturi, nes įmonė nevykdo gamybinės veiklos. Uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus šilumos tinklai“ pagrindinė veikla yra turto, reikalingo šiluminės energijos gamybai ir tiekimui, nuoma.

 

Bendrovės valdymas:
Visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba renkama iš 5 asmenų 4-ių metų laikotarpiui, direktorius