Skip links

Šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos

2024 m.

 

Šilumos kaina Karšto vandens kaina
Gruodžio mėn. Gruodžio mėn.
Lapkričio mėn. Lapkričio mėn.
Spalio mėn. Spalio mėn.
Rugsėjo mėn. Rugsėjo mėn.
Rugpjūčio mėn. Rugpjūčio mėn.
Liepos mėn. Liepos mėn.
Birželio mėn. Birželio mėn.
Gegužės mėn. Gegužės mėn.
Balandžio mėn. Balandžio mėn.
Kovo mėn. Kovo mėn.
Vasario mėn. Vasario mėn.
Sausio mėn. Sausio mėn.

Karštas vanduo

Nutarimas dėl UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ karšto vandens bazinės kainos dedamųjų nustatymo

Aptarnavimas

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis