Skip links

Šilumos kaina

Šilumos ir karšto vandens kainos

2022 m.

Šiluma

Nutarimas dėl UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ šilumos bazinės kainos dedamųjų nustatymo

Karštas vanduo

Nutarimas dėl UAB „Litesko“ filialo „Alytaus energija“ karšto vandens bazinės kainos dedamųjų nustatymo

Aptarnavimas

Karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestis