Skip links

Istorija

Lietuvos Respublikos 1997 m. balandžio 8 d. Lietuvos Respublikos specialios paskirties akcinės bendrovės ,,Lietuvos energija“ reorganizavimo bei šilumos ūkio ir jo valdymo perdavimo savivaldybėms įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 26 d. nutarimu Nr. 675 ,,Dėl specialios paskirties akcinės bendrovės ,,Lietuvos energija“ reorganizavimo“, reorganizuojant SPAB ,,Lietuvos energija“ , įsteigta regioninė SPAB ,,Alytaus šilumos tinklai“. Bendrovė įregistruota 1997 m. rugpjūčio 20 d. Alytaus miesto savivaldybėje. Įregistravimo Nr. SPAB 97-1. Nuo SPAB ,,Lietuvos energija“ buvusio filialo ,,Alytaus šilumos tinklai“ buvo atskirti – SPAB ,,Druskininkų, Lazdijų ir Prienų šilumos tinklai“. Bendrovė ,,Alytaus šilumos tinklai“ nuo 1997 m. liepos 1 d. ūkinę veiklą vykdė savarankiškai.

2001-08- 02, Tarybos sprendimu pasirašyta sutartis su UAB ,,Litesko“. Alytaus miesto savivaldybės Tarybos ,,Dėl Alytaus miesto šilumos ūkio modernizavimo ir renovavimo“, Akcininkų nutarimu 2001 m. rugpjūčio 2 d. dalis SPAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ ilgalaikio turto 15 m. išnuomota UAB ,,Litesko“ pagal turto nuomos sutartį Nr. 01-08- 02-014, pasirašytą 2001 m. rugpjūčio 2 d.

Pagrindinė UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ akcininkė yra Alytaus miesto savivaldybė, kuriai priklauso 98,63 proc. akcijų.

UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ rūpinasi patikimu ir kokybišku pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų aptarnavimu. Savo veikloje bendrovė vadovaujasi viešumo, skaidrumo ir atsakomybės principais, nuolat naudodama ir diegdama modernias ir efektyvias darbo praktikas. Savo veiklą grindžiame trimis pagrindinėmis vertybėmis: Profesionalumas, Kokybė, Atsakingumas.

Profesionalumas – Bendrovėje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie yra sukaupę didelę darbinę patirtį.

Kokybė – teikiame kokybiškas pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros, aptarnavimo, remonto paslaugas.

Atsakingumas – atsakingai įsipareigojame, jaučiame atsakomybę už savo darbą ir veiklą.

 

Bendrovės valdymas:
Visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba renkama iš 5 asmenų 4-ių metų laikotarpiui, direktorius