Skip links

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis pateiktas įvertinus mokamas priemokas, priedus ar premijas

DUOMENYS APIE 2022 METŲ IV KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ (EUR prieš mokesčius)
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes Darbuotojų, einančių nurodytas pareigas, skaičius 2022 m. IV ketvirtis
Generalinis direktorius*, aukščiausio lygio vadovai 4 4615,29
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai 4 3066,64
Specialistai 34 2093,67
Darbininkai 47 1596,09
Visi darbuotojai iš viso: 89 1987,96
DUOMENYS APIE 2022 METŲ III KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ (EUR prieš mokesčius)
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes Darbuotojų, einančių nurodytas pareigas, skaičius 2022 m. III ketvirtis
Generalinis direktorius*, aukščiausio lygio vadovai 4 3577,36
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai 4 1959,99
Specialistai 35 1536,08
Darbininkai 48 1110,91
Visi darbuotojai iš viso: 91 1861,68
DUOMENYS APIE 2022 METŲ II KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ (EUR prieš mokesčius)
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes Darbuotojų, einančių nurodytas pareigas, skaičius 2022 m. II ketvirtis
Generalinis direktorius, aukščiausio lygio vadovai 4 5832,51
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai 4 2843,23
Specialistai 28 1861,68
Darbininkai 54 1240,86
Visi darbuotojai iš viso: 90 1709,29
*Generalinio direktoriaus vidutinio atlygio didžiąją dalį sudarė bazinis atlyginimas, kitą dalį sudarė kintama atlygio dalis, priklausanti nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.
2021 m.
DUOMENYS APIE 2021 METŲ IV KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ (EUR prieš mokesčius)
 
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes Darbuotojų skaičius 2021 m. IV ketvirtis
Generalinis direktorius, aukščiausio lygio vadovai 4 3768,01
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai 5 2791,23
Specialistai 25 1882,42
Darbininkai 52 1401,31
Visi darbuotojai iš viso: 86 1675,46
DUOMENYS APIE 2021 METŲ III KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ (EUR prieš mokesčius)
 
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes Darbuotojų skaičius 2021 m. III ketvirtis
Generalinis direktorius, aukščiausio lygio vadovai 4 4208,94
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai 4 2689,76
Specialistai 25 1692,99
Darbininkai 54 1314,46
Visi darbuotojai iš viso: 87 1598,89
DUOMENYS APIE 2021 METŲ II KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ EUR prieš mokesčius)
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes Darbuotojų skaičius 2021 m. II ketvirtis
Generalinis direktorius*, aukščiausio lygio vadovai 4 4695,71
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai 4 2511,34
Specialistai 27 1501,43
Darbininkai 54 1261,71
Visi darbuotojai iš viso: 89 1544,93
DUOMENYS APIE 2021 METŲ I KETVIRČIO VADOVŲ, DARBUOTOJŲ MĖNESINĮ DARBO UŽMOKESTĮ (EUR prieš mokesčius)
 
Darbuotojų kategorija pagal pareigybes Darbuotojų skaičius 2021 m. I ketvirtis
Generalinis direktorius, aukščiausio lygio vadovai 4 3457,33
Žemesnio lygio vadovai ir jų pavaduotojai 4 2611,96
Specialistai 27 1578,57
Darbininkai 55 1209,2
Visi darbuotojai iš viso: 90 1482,27
 
*Generalinio direktoriaus vidutinio atlygio didžiąją dalį sudarė bazinis atlyginimas, kitą dalį sudarė kintama atlygio dalis, priklausanti nuo bendrų įmonei iškeltų tikslų pasiekimo. Kintamoji dalis mokama 1 kartą per metus po metinių rezultatų įvertinimo.
 

2020 m.

2020 m. IV ketv. 2021 m. I ketv.
Pareigybių pavadinimai Vidutinis mėnesinis DU neatskaičius mokesčių (Eur) Darbuotojų sk. Vidutinis mėnesinis DU neatskaičius mokesčių (Eur) Darbuotojų sk.
Vadovaujantys darbuotojai (administracijos ir vid. lygmens vadovai) 2879,29 9 2911,90 9
Specialistai 1504,26 78 1378,63 78
Darbininkai 840,02 4 950,00 4