Skip links

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas

Atidaryti

Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymas

Atidaryti

Šilumos ūkio įstatymas

Atidaryti

Energetikos įstatymas

Atidaryti

Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos ir valstybės paramos daugiabučiams namams modernizuoti teikimo ir investicijų projektų energinio efektyvumo nustatymo taisyklės

Atidaryti

Kandidato eiti valstybės ar savivaldybės valdomos įmonės kolegialaus organo nario pareigas prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija

Atidaryti