VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Paslaugas teikiame nuo 1997 metų.

 INFORMACIJA DĖL PRIVALOMO SKUNDŲ IR GINČŲ NAGRINĖJIMO NE TEISME TVARKOS: 

Šilumos tiekėjo (energetikos įmonės) ir vartotojo skundus ir ginčus ne teismo tvarka nagrinėja:

– Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

– dėl energetikos įmonių veiklos ar neveikimo tiekiant, skirstant, perduodant, laikant energiją, dėl prisijungimo, apmokėjimo už suvartotą energiją ar paslaugas, valstybės reguliuojamų kainų ir (ar) tarifų taikymo, dėl energijos ir energijos išteklių tiekimo srautų balansavimo, taip pat kitus vartotojų ir energetikos įmonių ginčus energetikos srityje, nepriskirtus Valstybinei energetikos inspekcijai (Verkių g. 25C-1, Vilnius, LT-08223, nemokama telefono linija energetinių paslaugų vartotojams 8 800 20500, tel. (8 5) 213 5166, el. p. rastine@regula.lt, www.regula.lt);


– Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

– dėl šilumos energijos pirkimo–pardavimo ar paslaugų teikimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo ir kitose nenumatytose valstybinės vartotojų teisių apsaugos srityse (Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, tel. (8 5) 262 6751, el. p. tarnyba@vvtat.lt, www.vvtat.lt).