Skip links

Privatumo politika

Siekdami užtikrinti tinkamą asmens duomenų tvarkymą pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR) reikalavimus, šiuo pranešimu informuojame apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą naudojantis savitarnos svetaine „Ekasa“.

Kiekvieną kartą Jums prisijungiant prie mūsų savitarnos svetainės esate identifikuojamas pagal Jūsų įvestą kliento prisijungimo prie savitarnos kodą ir slaptažodį. Pirminius prisijungimo duomenis Jūs gaunate su mumis sudaręs sutartį arba jums atsiųstoje popierinėje sąskaitoje, prisijungus prie savo paskyros mūsų savitarnos svetainėje duomenis galite keisti, pildyti, įvesti.

Pradėdami naudotis Savitarnos svetainės paslaugomis, išreiškiate sutikimą, kad Savitarnos svetainėje registracijos metu nurodyti ir naudojantis Savitarnos svetainės paslaugomis Jūsų pateikti žemiau nurodyti duomenys būtų tvarkomi ir naudojami šiame pranešime nurodytais tikslais. Jums neišreiškus sutikimo, naudotis savitarnos svetaine nebus galimybės, o anksčiau duotą sutikimą atšaukus, nuo atsisakymo dienos atitinkamų paslaugų teikimas ir mokėjimai už jas bus valdomi kitais būdais.

Jums naudojantis savitarnos svetaine tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

• kliento vardas ir pavardė;
• kliento prisijungimo prie savitarnos kodas ir slaptažodis;
• kliento kodas;
• kliento (ir / arba objekto) adresas;
• kliento telefono numeris ir elektroninio pašto adresas;
• kliento IP adresas;
• karšto vandens skaitiklio kodas ir / ar numeris;
• karšto vandens skaitiklio rodmenys

Jūs, kaip asmens duomenų subjektas, turite šias teises:
• teisę žinoti (būti informuotam) apie savo asmens duomenų tvarkymą – įgyvendiname Jums pateikdami susipažinti šį informacinį pranešimą ir kitus informacinius pranešimus dėl Jūsų
asmens duomenų tvarkymo;
• teisę susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
• teisę reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis;
• teisę reikalauti ištrinti savo asmens duomenis („teisė būti pamirštam“);
• teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Apribojus asmens duomenų tvarkymą, mes galime toliau saugoti jūsų asmens duomenis, tačiau toliau jų netvarkysime, išskyrus duomenis reikalingus Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui;
• teisę į duomenų perkeliamumą;
• teisę nesutikti su savo asmens duomenų tvarkymu, išskyrus duomenis reikalingus Šilumos pirkimo–pardavimo bei karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių vykdymui.

Jei manote, kad tvarkydami Jūsų asmens duomenis pažeidžiame duomenų apsaugos teisės aktus, Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, paštu L. Sapiegos g. 17, LT-10312, Vilnius) arba internetu (https://vdai.lrv.lt).

Jūsų, kaip duomenų subjektas, turite šias pareigas:
• saugoti savo prisijungimo prie savitarnos svetainės slaptažodį ir prisijungimo kodą bei kitus duomenis;
• užtikrinti, kad teikdamas, reaguodamas ar kitaip tvarkydamas asmens duomenis turite teisę tai daryti;
• užtikrinti mums pateiktų asmens duomenų teisingumą ir tikslumą;
• neatskleisti jokiems kitiems asmenims asmens duomenų apie trečiuosius asmenis jeigu bet kokių trečiųjų asmenų asmens duomenys Jums tapo prieinami / žinomi naudojantis savitarnos svetaine ir nedelsiant informuoti mus apie šią situaciją;

Už Jūsų asmens duomenų tvarkymą atsakinga bendrovė – UAB „Alytaus šilumos tinklai“.

Juridinio asmens kodas: 149947714
Buveinės adresas ir adresas korespondencijai: Pramonės g. 9, 62175 Alytus
Tel. Nr. 8700 55510
El. p. info@alytausst.lt.lt
Už asmens duomenų apsaugą atsakingo duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

Advokatų profesinė bendrija „APB PROTEGO“
Telefonas +370 694 90339
El. p. duomenu.apsauga@protego.lt

  • Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Tinklalapio ir Vartotojo kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
  • Visos teisės į Tinklalapyje ir jame esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Tinklalapyje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminama, padaroma viešai prieinama arba platinama be išankstinio raštiško įmonės sutikimo. Jeigu manote, kad Jūsų teisės, susijusios su bendrovės atliekamu Jūsų asmens duomenų tvarkymu, buvo pažeistos, Jūs turite teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).
  • Visais klausimais dėl Tinklalapyje teikiamų savitarnos paslaugų ir įmonės vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@alytausst.lt arba atvykus į klientų aptarnavimo centrą, pateikiant įmonei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
  • Atnaujindami savitarnos svetainės funkcionalumus Jūsų informavimo tikslu galime Jums siųsti informacinius pranešimus apie pasikeitusias savitarnos paslaugų teikimo sąlygas bei kitą su savitarnos naudojimusi susijusią Jums būtiną žinoti informaciją. Plačiau apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą: https://www.alytausst.lt/asmens-duomenu-apsauga

Bendrovė, siekdama padaryti Vartotojo naudojimąsi Tinklalapiu greitesniu ir patogesniu, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Vartotojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją įmonė naudoja Vartotojui atpažinti bei Tinklalapio lankomumo statistikai stebėti.

Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) įmonė įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Tinklalapiu Vartotojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi įmonės numatyti slapukai. Šį sutikimą Vartotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Tinklalapio funkcijos gali neveikti.

Slapuko pavadinimas Galiojimo terminas Informacija apie slapuko naudojimą
cookielawinfo-checkbox-analize 11 mėnesių Analitiniai slapukai naudojami norint suprasti, kaip lankytojai sąveikauja su svetaine. Šie slapukai padeda pateikti informaciją apie lankytojų skaičiaus metriką, atmetimo rodiklį, srauto šaltinį ir kt.
cookielawinfo-checkbox-funkcinis 11 mėnesių Funkciniai slapukai padeda atlikti tam tikras funkcijas, pavyzdžiui, dalytis svetainės turiniu socialinės žiniasklaidos platformose, rinkti atsiliepimus ir kitas trečiųjų šalių funkcijas.
cookielawinfo-checkbox-kiti 11 mėnesių Kiti kategorijai nepriskiriami slapukai yra tie, kurie yra analizuojami ir dar nėra klasifikuojami į kategoriją.
cookielawinfo-checkbox-nasumas 11 mėnesių Našumo slapukai naudojami norint suprasti ir išanalizuoti pagrindinius svetainės našumo indeksus, kurie padeda lankytojams suteikti geresnę vartotojo patirtį.
cookielawinfo-checkbox-reikalingas 11 mėnesių Reikalingi slapukai yra būtini, kad svetainė tinkamai veiktų. Šie slapukai anonimiškai užtikrina pagrindines svetainės funkcijas ir saugumo funkcijas.
cookielawinfo-checkbox-reklama 11 mėnesių Reklaminiai slapukai naudojami norint pateikti lankytojams aktualius skelbimus ir rinkodaros kampanijas. Šie slapukai stebi lankytojus visose svetainėse ir renka informaciją, kad pateiktų pritaikytus skelbimus.
wordpress_test_cookie Naršymo sesijos metu Patikrina, ar naršyklė priima slapukus.
wordpress_sec Naršymo sesijos metu „WordPress“ įdeda slapuką, kad apsaugotų nuo įsilaužėlių, saugotų išsamią paskyros informaciją.
wp-wpml_current_language 1 metai Šis slapukas naudojamas vartotojo kalbos pasirinkimui stebėti
wp-settings-time-2, wp-settings-2 Naršymo sesijos metu Šiuos slapukus „WordPress“ naudoja norėdami pritaikyti vartotojo sąsają.
wfwaf-authcookie Naršymo sesijos metu Šį slapuką naudoja Wordfence užkarda, kad anksčiau patikrintų esamo vartotojo galimybes WordPress buvo įkeltas. Šis slapukas leidžia Wordfence ugniasienei aptikti prisijungusius vartotojus ir leisti jiems padidinti prieiga. Tai taip pat leidžia Wordfence aptikti neprisijungusius vartotojus ir apriboti jų prieigą prie saugių sričių. Slapukas taip pat leidžia ugniasienė žino, kokio lygio prieigą turi lankytojas, kad padėtų užkardai priimti protingus sprendimus, kam leisti ir ką blokuoti.
wordpress_logged_in 14 dienų, jei prisijungdami pasirinksite „Prisiminti mane“. Priešingu atveju naršymo sesijos metu. Naudojama patikrinti, ar dabartinis lankytojas yra prisijungęs „WordPress.org“ vartotojas.
viewed_cookie_policy 11 mėnesių Šį slapuką nustato GDPR Cookie Consent papildinys. Šio slapuko tikslas yra patikrinti, ar vartotojas davė sutikimą naudoti slapukus kategorijoje „Našumo slapukai“.
CookieLawInfoConsent 1 metai Vidiniai slapukai, reikalingi interneto slapukų politikos rodymui, ir naudojami būtiniems slapukams priimti ar jų nepriimti.
messagesUtk 1 metai Šį slapuką nustatė „hubspot“. Šis slapukas naudojamas atpažinti vartotoją, kuris kalbėjosi naudodamiesi pranešimų įrankiu. Šie slapukai išsaugomi, jei vartotojas išeina prieš įtraukiant jį kaip kontaktą. Jei grįžtantis vartotojas apsilankys dar kartą su šiuo slapuku naršyklėje, bus įkeliama pokalbių su vartotoju istorija.
redux_current_tab 1 metai Slapukas, skirtas pagerinti vartotojų judėjimą svetainėje.
vchideactivationmsg 1 mėnesys Leidžia siųsti pranešimus iš kontaktinės formos.
vchideactivationmsg_vc11 1 mėnesys Leidžia siųsti pranešimus iš kontaktinės formos.
intercom-id-mi5ahsss Naršymo sesijos metu Anoniminio lankytojo identifikatoriaus slapukas.
_ga 2 metai Šį slapuką įdiegė Google Analytics. Slapukas naudojamas lankytojo, seanso, kampanijos duomenims apskaičiuoti ir svetainės analitikos ataskaitai sekti svetainės naudojimą. Slapukai saugo informaciją anonimiškai ir priskiria atsitiktinai sugeneruotą skaičių unikaliems lankytojams identifikuoti.
wp-wpml_current_admin_language Naršymo sesijos metu Išsaugoti kalbos nustatymus.
pll_language 1 metai „Polylang“ naudoja slapuką, kad prisimintų vartotojo pasirinktą kalbą, kai jis grįžta vėl apsilankyti svetainėje.