Skip links

Verslui

Nepriklausomiems šilumos gamintojams

Prašymas dėl permokos grąžinimo

Remonto ir priežiūros darbų suvestinis grafikas 2022 m.

Informacija apie preliminarų šilumos energijos poreikį

NŠG siūlymai patiekti šilumos energiją 2023m. vasario mėnesį

Praėjusio mėnesio faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai

2022 m. paros vidutinis šilumos poreikio grafikas

2023 m. vasario mėnesio šilumos tinklo prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos šilumos poreikis

Per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotas vidutinis metinis galios poreikis bei metinis maksimalus galios poreikis

Techniniai reikalavimai NŠG

Informacija apie prie šilumos perdavimo tinklo prijungtus ir planuojamus prisijungti

Praėjusiais kalendoriniais metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra

UAB „CALIDUM EMBER Alytus“ 2019-10-03

UAB “Biovatas” 2020-06-10