Skip links

Nepriklausomiems šilumos gamintojams

Nepriklausomiems šilumos gamintojams

Remonto ir priežiūros darbų suvestinis grafikas 2024 m.

Informacija apie preliminarų šilumos energijos poreikį

NŠG siūlymai patiekti šilumos energiją 2024 m. birželio mėnesį

Praėjusio mėnesio faktinis šilumos poreikis, gamyba ir pirkimai

2023 m. paros vidutinis šilumos poreikio grafikas

2024 m. birželio mėnesio šilumos tinklo prognozuojamas vidutinis ir maksimalus dienos šilumos poreikis

Per paskutinius 3 kalendorinius metus fiksuotas vidutinis metinis galios poreikis bei metinis maksimalus galios poreikis

Techniniai reikalavimai NŠG

Informacija apie prie šilumos perdavimo tinklo prijungtus ir planuojamus prisijungti

Praėjusiais kalendoriniais metais pagamintos ir nupirktos šilumos energijos faktinė kuro struktūra

Šilumos gamybos įrenginių faktinių galių, tiekiamo šilumnešio temperatūrų ir slėgių duomenys. Praeitos paros faktas.

UAB „CALIDUM EMBER Alytus“ 2019-10-03

UAB “Biovatas” 2020-06-10