Skip links

Valdymo struktūra

UAB ,,ALYTAUS ŠILUMOS TINKLAI“ STRUKTŪRA
PATVIRTINTA
UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“
2021 m. balandžio 6 d. valdybos posėdyje.
Protokolo Nr. 40

 • Visuotinis akcininkų susirinkimas
  • Valdyba
   • Generalinis direktorius
    • Finansų skyrius
    • Techninis skyrius
     • Katilinių techninė grupė
     • Remontų ir kitų darbų grupė
     • Elektros darbų grupė
     • Šilumos tinklų techninė grupė
    • Komercijos skyrius

UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ STRUKTŪRA PATVIRTINTA UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ 2021 m. balandžio 6 d. valdybos posėdyje. Protokolo Nr. 40