Skip links

Viešieji pirkimai

Pirkimai atliekami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. VPT direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta VPT direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Informacinė sistema „E. sąskaita“

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Viešųjų pirkimų įstatymas.
Pagal šiuos teisės aktus atsiskaitymo dokumentai, vykdant pirkimo sutartis, taip pat ir sutartys, kurios buvo sudarytos iki 2017 m. liepos 1 d., turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ viešųjų pirkimų procedūrų vadovas

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas

Informacija apie įvykusius ir vykdomus viešuosius pirkimus

UAB “Alytaus šilumos tinklai” viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas

UAB “Alytaus šilumos tinklai” sutarčių vykdymo tvarka

Informacija apie Registrų centro tvarkomos elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ naudojimą

Registrų centro informacinė sistema „E. sąskaita“

Informacija apie PVM sąskaitų teikimo „E. sąskaita“ sistemoje mokestį

Informacija apie UAB “Alytaus šilumos tinklai” viešuosius pirkimus PIRKIMAI365.LT informacinėje sistemoje.

Viešųjų pirkimų tarnyba