Skip links

Projektai

ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLŲ MODERNIZACIJA, FINANSUOJAMA ES FONDŲ LĖŠOMIS

LOGO2

   UAB „Alytaus šilumos tinklai“ siekdama gerinti šilumos tiekimo paslaugos kokybę ir patikimumą, 2020-02-01 pradėjo vykdyti 852 126 eurų vertės projektą Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0030, kurio metu rekonstruojami Rūtų, Ligoninės, Jurgiškių, Naujojoje, Likiškėlių, Volungės, Santaikos ir Vilties gatvėse šilumos tiekimo tinklai. Šiam projektui skirta 50 proc. projekto vertės parama pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ priemonę „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

UAB „Alytaus šilumos tinklai“ įvykdžius viešųjų pirkimų procedūras bei 2021-04-08 pasirašius rangos sutartį dėl aukščiau minėtų šilumos tinklų rekonstravimo, paaiškėjo, kad buvo sutaupytos projekto lėšos. Šias sutaupytas lėšas Viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra 2021-07-15 leido panaudoti Alytaus miesto šilumos tiekimo tinklų, esančių Vilties, Naujojoje, Rūtų, Suvalkų, A. Jonyno, Jaunimo gatvėse šilumos tiekimo tinklų rekonstrukcijai.

Modernizuojant didesnį kiekį šilumos tinklų bus dar labiau padidintas šilumos tiekimo patikimumas ir dar labiau sumažės šilumos nuostoliai.  Planuojama, kad įgyvendinus projektą, keičiamuose ruožuose, metiniai šilumos nuostoliai sumažės apie 30 proc. Sumažinus nuostolius, tam pačiam šilumos vartotojų poreikiui tenkinti bus sunaudojama mažiau kuro, bus taupomi gamtiniai ištekliai, kartu mažės ir aplinkos tarša. Įvykdžius šilumos tinklų rekonstravimą, tikimasi, kad vamzdynų trūkimo atvejų, nustatomų hidraulinių bandymų metu, bus mažiau, o tai reiškia, kad ir karšto vandens išjungimų dėl defektų šalinimo bus kur kas mažiau, gyventojai tokiais atvejais patirs mažiau nepatogumų. Visi šilumos tiekimo vamzdynų rekonstravimo darbai yra susiję su laikinu šilumos tiekimo nutraukimu, todėl atliekant šilumos tinklų rekonstravimą, bus stengiamasi, kad gyventojai patirtų kuo mažiau nepatogumų, tačiau darbų eigą gali pakoreguoti nenumatytos aplinkybės ir oro sąlygos. UAB „Alytaus šilumos tinklai“ tikisi Alytaus šilumos vartotojų supratingumo, dėl būsimo trumpalaikio karšto vandens tiekimo nutraukimo bei už susidariusius nepatogumus prie gyvenamųjų namų, visuomeninių pastatų ar gatvėje. Projekto metu modernizuota (atnaujinta) 2,7 km šilumos tiekimo tinklų. Rekonstravus šilumos tinklus, šilumos nuostoliai sumažėjo 467 MWh.

Šį  projektą UAB „Alytaus šilumos tinklai“ sėkmingai įgyvendino 2022 m. sausio mėnesį.