Paslaugos

Paslaugas teikiame nuo 1997 metų.

UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų priimtais aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, kitais teisės aktais bei bendrovės įstatais.

AŠT teikia šias paslaugas:
Šilumos energijos gamyba ir tiekimas;
Karšto vandens tiekimas;
Elektros energijos gamyba;
Šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūra.