Skip links

Paslaugos

AŠT teikia šias paslaugas:

Šilumos energijos gamyba ir tiekimas

Karšto vandens tiekimas

Elektros energijos gamyba

Šilumos punktų ir šildymo sistemų priežiūra

Elektromobilių įkrovimo stotelės

UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų priimtais aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, kitais teisės aktais bei bendrovės įstatais.