Paslaugos

Paslaugas teikiame nuo 1997 metų.

UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Lietuvos banko, ministerijų, departamentų ir Vyriausybės įstaigų bei kitų valstybės valdymo institucijų priimtais aktais, reguliuojančiais įmonių veiklą, kitais teisės aktais bei bendrovės įstatais. Bendrovės pagrindinė veikla yra kilnojamojo ir nekilnojamojo turto operacijos, pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra (eksploatavimas).