Skip links

Korupcijos prevencija

UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“, kaip viešųjų paslaugų teikėja, orientuota į visuomenės poreikius bei vadovaudamasi viešaisiais interesais, siekia užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir vykdo korupcijos prevencijos politiką.  Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad bendrovės veikla būtų nešališka ir skaidri.

Įgyvendinant korupcijos prevencijos programą siekiame mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę, gerinti korupcijos prevencijos priemonių programą, teikti viešą, aktualią, išsamią informaciją apie bendrovės veiklą, darbuotojų darbo užmokestį, laisvas darbo vietas ir kitą informaciją.

Bendrovė vadovaujasi Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 patvirtintu Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos aprašu.

Teisės aktai

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

Lietuvos Respublikos nacionalinė kovos su korupcija programa