Skip links

Aplinkosauga

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos

Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaita už 2021 m.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2021 m. I ketv.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2021 m. II ketv.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2021 m. III ketv.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2021 m. IV ketv.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2022 m. I ketv.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2022 m. II ketv.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2022 m. III ketv.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2022 m. IV ketv.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2022 m.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2023 m. I ketv.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2023 m. II ketv.

Ūkio subjekto technologinių procesų monitoringo duomenys už 2023 m. III ketv.