Skip links

DUKas pagrindinis7

Norėdami gauti  Sutarčių registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis.

Kaip sudaryti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį?

Pasikeitus būsto savininkui ar įsigijus būstą, dokumentus, reikalingus sutarties sudarymui, galite pateikti elektroniniu paštu klientai@alytausst.lt arba atvykę į Alytaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą. Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai (gyvenamosios paskirties patalpoms – butams): buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);

DUKas pagrindinis5

Norėdami gauti  Sutarčių registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis.

DUKas pagrindinis4

Norėdami gauti  Sutarčių registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis.

DUKas pagrindinis3

Norėdami gauti  Sutarčių registro išrašą, Registrų centrui turite pateikti prašymą suteikti registro duomenis.

Iki kada reikia apmokėti sąskaitą?

Už praėjusį mėnesį suteiktas paslaugas atsiskaityti reikia iki einamojo mėnesio paskutinės dienos – kaip nurodyta sąskaitoje. Neapmokėjus sąskaitos už praėjusį mėnesį iki paskutinės einamojo mėnesio kalendorinės dienos Vilniaus šilumos tinklai skaičiuoja 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną pradelstą dieną. Kadangi bankinės operacijos (lėšų pervedimas ir

Kur kreiptis, jeigu nešyla šildymo prietaisai arba namuose yra per karšta?

Jeigu nešyla šildymo prietaisai, reikia kreiptis į namo šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrą vykdančią įmonę (prižiūrėtoją) arba namą administruojančią įmonę (administratorių). Sužinoti, kas prižiūri jūsų namo vidines sistemas, galima iš mokėjimo pranešimų, kuriuos kas mėnesį pateikia namą administruojanti įmonė. Mokėjimo pranešime turi būti nurodomas