Skip links

Kaip sudaryti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį?

Category: Sutartys

Pasikeitus būsto savininkui ar įsigijus būstą, dokumentus, reikalingus sutarties sudarymui, galite pateikti elektroniniu paštu klientai@alytausst.lt arba atvykę į Alytaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą.

Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai (gyvenamosios paskirties patalpoms – butams):

  • buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
  • pažyma iš seniūnijos apie bute gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų skaičių (jeigu bute neįrengtas karšto vandens skaitiklis (-iai));
  • kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pašto adresas).

Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai (negyvenamosioms komercinės paskirties patalpoms):

  • patalpų nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);
  • juridinio asmens rekvizitai (įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas); kontaktiniai duomenys (korespondencijos adresas, telefono numeris, el. pašto adresas);
  • įgaliojimas (jeigu sutartį pasirašys įgaliotas asmuo).

Jei esate patalpų nuomininkas, papildomai prašome pateikti:

  • patalpų nuomos arba panaudos sutartį;
  • turto perdavimo-priėmimo aktą.