Skip links

Ar reikia mokėti už šilumą namo bendrosioms reikmėms?

Category: Mokėjimai

LR šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad daugiabučio namo, prijungto prie centralizuotai tiekiamos šilumos tinklo, butų ir kitų patalpų savininkai apmoka jiems tenkančią dalį šilumos, suvartotos daugiabučio namo bendrosioms reikmėms, nepaisant to, kokiu būdu šildomos jam priklausančios patalpos.

Visa energija, tiekiama į namą, turi būti apskaitoma ir pagal įstatymą paskirstoma. Dalis energijos apmokama kaip suvartota konkrečių vartotojų, kita (bendrų patalpų šildymas, karšto vandens temperatūros palaikymas) – turi būti apmokėta kaip namo savininkų. Ši dalis tarp bendraturčių paskirstoma pagal nuosavybės dalį gyvenamajame name, nes pagal Civilinio kodekso 4.76 straipsnio nuostatas kiekvienas iš bendraturčių atsako tretiesiems asmenims pagal prievoles, susijusias su bendru daiktu (turtu), proporcingai savo daliai, taip pat privalo mokėti išlaidas jam išlaikyti.

Atkreiptinas dėmesys, kad net ir teisėtai atjungus šildymo prietaisus bendrojo naudojimo patalpose, šildymo sistemoje (šildymo sistemos vamzdynuose, kuriais šiluma pristatoma nuo šilumos punkto iki vartotojų butų ir kitų patalpų) patiriami šilumos nuostoliai, kuriuos privalo padengti visų namo butų ir kitų patalpų savininkai (visi namo šildymo sistemos bendraturčiai).