Skip links

Kaip gauti pažymą apie atjungimą?

Dėl pažymos apie atjungimą prašome kreiptis el. paštu klientai@alytausst.lt arba telefonu +370 315 78040, prašymą taip pat galite pateikti mūsų klientų aptarnavimo skyriuje  adresu Žuvinto g. 4, Alytus.

Kaip nutraukti šilumos tiekimą?

Šilumos vartotojų teisė atjungti buto ar kitos patalpos šildymo ir / ar karšto vandens vartojimo įrenginius nuo šilumos perdavimo tinklų ar daugiabučio namo bendros šildymo ir / ar karšto vandens sistemos bei keisti šildymo būdą įtvirtinta Lietuvos Respublikos (toliau – LR) šilumos ūkio įstatyme. Ši

Kokios yra standartinės sutarčių sąlygos?

Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų aprašas skelbiamas čia: https://www.e-tar.lt Šilumos pirkimo–pardavimo sutarčių standartinių sąlygų aprašas skelbiamas čia: https://e-seimas.lrs.lt

Kaip sudaryti šilumos vartojimo pirkimo-pardavimo sutartį?

Pasikeitus būsto savininkui ar įsigijus būstą, dokumentus, reikalingus sutarties sudarymui, galite pateikti elektroniniu paštu klientai@alytausst.lt arba atvykę į Alytaus šilumos tinklų klientų aptarnavimo centrą. Sutarties sudarymui reikalingi dokumentai (gyvenamosios paskirties patalpoms – butams): buto nuosavybę patvirtinantis dokumentas (VĮ Registro centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas);