Skip links

Lietuvos Apeliacinis teismas priėmė Alytaus miestui palankų sprendimą!

0
(0)

Lietuvos Apeliacinis teismas 2019 m. kovo 28 d. išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2A-301-516/2019 ir išsprendė keletą metų trukusį ginčą tarp Alytaus miesto savivaldybės, UAB „Alytaus šilumos tinklai“ ir UAB „Litesko“.

Nutartimi teismas visą Alytaus miesto šilumos ūkį sudarantį turtą, įskaitant ir biomasės kogeneracinę jėgainę sudarantį turtą, priteisė UAB „Alytaus šilumos tinklai“.

Alytaus miesto savivaldybė ir UAB „Litesko“ 2007 m. gruodžio 12 d. susitarimu Nr. P007-A/SR-1589 (toliau – Susitarimas) susitarė, jog Alytaus šilumos ūkio nuomos sutartis pratęsiama dar 10 metų, t. y. iki 2026 m., o UAB „Litesko“ įsipareigojo atlikti papildomas investicijas – viena iš jų investuoti į biomasės kogeneracinę jėgainę, kuri pasibaigus nuomos sutarčiai liktų UAB „Litesko“ nuosavybe (Susitarimo 3 p.). Šis susitarimas apeliacinio instancijos teismo buvo pripažintas negaliojančiu visa apimtimi.

Lietuvos Apeliacinio teismo kolegija, išanalizavusi bylos medžiagą bei įvertinusi šioje byloje esantį viešąjį interesą užtikrinti efektyvų ir veiksmingą tolimesnį Alytaus šilumos ūkio veikimą, pripažino, kad pirmosios instancijos teismas, nusprendęs palikti ginčo elektrinę UAB „Litekso“, netinkamai taikė sandorio negaliojimo teisines pasekmes, faktiškai paneigdamas paties sandorio pripažinimo negaliojančiu esmę, bei neužtikrino šalių bei trečiųjų asmenų interesų pusiausvyros.

Vienas iš svarbiausių elektrinės statybos tikslų buvo padidinti Alytaus šilumos ūkio patikimumą, veiksmingumą, sumažinant jo priklausomybę tik nuo vienos kuro rūšies. Statant elektrinę, buvo panaudota būtent Alytaus šilumos ūkio infrastruktūra.

Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija priėjo išvadą, kad šioje byloje susiklosčiusiu specifiniu atveju UAB „Litesko“ pastatytos Alytaus rajono katilinėje elektrinės nuosavybės atsakovei UAB „Litesko“ palikimas, pripažinus 2007 m. gruodžio 12 d. susitarimo 3 punktą prieštaraujančiu imperatyvioms įstatymo normoms ir todėl niekiniu, iš esmės įteisintų Konkurencijos įstatymui prieštaraujančią ir sandorio pripažinimo niekiniu esmę paneigiančią situaciją – atsakovė faktiškai išlaikytų jai nepagrįstai suteiktas privilegijas, t. y. turtą, sukurtą neteisėto susitarimo, kurio nebūtų buvę, jei atsakovė nebūtų Modernizavimo ir Turto nuomos sutarties šalimi, pagrindu. .

Elektrinės neperdavimas UAB „Alytaus šilumos tinklai“, teisėjų kolegijos vertinimu, paneigtų paties sandorio pripažinimo negaliojančiu esmę. Biomasės kogeneracinė elektrinė šiuo metu aktyviai naudojama Alytaus šilumos ūkio vykdomoje šilumos ir karšto vandens tiekimo veikloje (tai patvirtina, pavyzdžiui, ir VKEKK 2017 m. kovo 28 d. pažymoje esantys duomenys, jog Alytaus mieste sukurtas integruotas centralizuoto šilumos tiekimo tinklas, kuriame pagrindiniai šaltiniai yra Alytaus rajoninė katilinė, kurioje veikia kogeneracinė jėgainė, Alyčio, Sodžiaus ir Pramonės katilinės), o palikus šią elektrinę valdyti ir ja disponuoti atsakovei UAB „Litesko“, reikėtų keisti Alytaus šilumos ūkio šilumos gamybos bei tiekimo modelį, į, tikėtina, mažiau efektyvų, arba tartis su UAB „Litesko“ dėl tolimesnio elektrinės paslaugų teikimo Alytaus šilumos ūkiui, o tai, teisėjų kolegijos vertinimu, užprogramuotų naujų teisminių ginčų atsiradimo galimybę, nesuderinamą su viešuoju interesu užtikrinti efektyvų ir modernizacijai keltus tikslus atitinkantį Alytaus šilumos ūkio tolimesnį (po perdavimo ieškovei) veikimą.

Biomasės kogeneracinę elektrinę grąžinus UAB „Alytaus šilumos tinklai“ bendrovė galės:

  • pati užtikrinti nenutrūkstamą šilumos tiekimą jos vartotojams;
  • nereikės keisti šilumos ūkio šilumos gamybos bei tiekimo modelio;
  • elektros gamybos pelnas bus nukreiptas į šilumos kainos mažinimą.

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.