Skip links

Author: Dalius Sinkevičius

DĖL NUSTATYTŲ TERITORIJŲ IR JOSE NUMATOMŲ TAIKYTI SPECIALIŲJŲ ŽEMĖS NAUDOJIMO SĄLYGŲ

Atsižvelgiant į tai, kad  šiame pranešime žemiau išvardintų  žemės sklypų savininkams, taip pat asmenims, kurie turi teisę į šiuos žemės sklypus įregistravę Nekilnojamojo turto registre, nepavyko įteikti siunčiamų registruotų laiškų, vadovaujantis specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 11 straipsnio 3 punkto nuostatomis, pranešame apie Lietuvos Respublikos

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO PATVIRTINTĄ ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (aktualia redakcija) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13