Skip links

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO PATVIRTINTĄ ALYTAUS MIESTO ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ APSAUGOS ZONŲ PLANĄ

5
(2)

Informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu (toliau – SŽNS įstatymas) Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1248 „Dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo įgyvendinimo“ (aktualia redakcija) ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 patvirtintu Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro patvirtintas Alytaus miesto šilumos perdavimo tinklų  apsaugos zonų teritorijų pirmasis planas (toliau – Planas).

Plano iniciatorius – UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“, Pramonės g. 9, LT-62175 Alytus,  tel. +370 700 04 300, el. paštas info@alytausst.lt, interneto svetainė https://www.alytausst.lt/.

Plano rengėjas – MB „Projects House“, Pilėnų g. 5-25, Akademija, LT-53351 Kauno r., tel. +370 693 93769, el. paštas projects.house@inbox.lt.

Plano rengimo pagrindas Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 141 straipsnio 3 dalis.

Plano objektas –  UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ nuosavybės teise priklausantys šilumos perdavimo tinklai, esantys Alytaus m. sav. teritorijoje.

Plano tikslai – parengti UAB ,,Alytaus šilumos tinklai“ nuosavybės teise priklausančių šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti šilumos perdavimo tinklų apsaugai reikalingas teritorijas, kuriose taikomos SŽNS įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su patvirtinto Plano sprendiniais ir aiškinamuoju raštu galima čia:

Įsakymas

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 5 / 5. Vote count: 2

No votes so far! Be the first to rate this post.