Skip links

Mokėjimų atidėjimas

Mokėjimų atidėjimas

Dėl visame pasaulyje drastiškai išaugusių gamtinių dujų ir biokuro kainų, šiemet sąskaitos už šildymą, deja, gerokai didesnės nei pernai. Jei mokant už šias paslaugas patiriate finansinių iššūkių, kviečiame kreiptis į UAB „Alytaus šilumos tinklai“ ir sudaryti susitarimą dėl įmokų atidėjimo.

Bendrovė siūlo privatiems klientams, pasirašiusiems susitarimą dėl įmokų atidėjimo, 2021/2022 m. šildymo sezono metu mokėti 60 proc. sąskaitos dalį, tuo tarpu likusi dalis bus išdėstoma lygiomis dalimis pasibaigus šiam šildymo sezonui per pasirinktą terminą.

Pvz. Jei sąskaitoje už 2022 m. sausio mėnesį priskaityta suma yra 60,00 Eur, vadinasi iki sąskaitoje numatyto termino turėsite sumokėti 36,00 Eur. Likusi mokėjimo dalis, šiuo atveju, 24,00 Eur, bus atidedama Jūsų pasirinktam terminui – iki 6 mėnesių.

Pažymime, jog susitarimas dėl mokėjimų atidėjimo automatiškai nebus taikomas, todėl norit atidėti mokėjimus, reikia kreiptis į Bendrovės klientų aptarnavimo centrą, adresu Žuvinto g. 4, Alytus, telefonais (8-315) 71816, (8-315) 71819, (8-315) 71819, elektroniniu paštu: klientai@alytausst.lt.

Kam gali būti taikomas mokėjimų atidėjimas? Mokėjimų atidėjimas taikomas tik privatiems klientams, taip pat ir gaunantiems kompensaciją šildymui. Tokiu atveju mokėjimai būtų skaičiuojami nuo sumos su pritaikyta kompensacija. Verslo klientams mokėjimų atidėjimas nėra taikomas.

Kaip pasinaudoti galimybe atidėti dalies sąskaitos mokėjimą? Kreiptis į Bendrovės klientų aptarnavimo skyrių, adresu Žuvinto g. 4, Alytus, telefonais (8-315) 71816, (8-315) 71819, (8-315) 71819, elektroniniu paštu klientai@alytausst.lt.

Kada reikės apmokėti atidėtus mokėjimus? Pasibaigus šildymo sezonui atidėta mokėjimų suma bus proporcingai padalinta susitarime pasirinktam atidėjimo laikotarpiui. Ją reikės sumokėti kartu su einamojo mėnesio sąskaitos suma. Pavyzdžiui, atidėta suma yra 300,00 Eur, pasirinktas apmokėjimo terminas – iki kito šildymo sezono pradžios (6 mėn.). Vadinasi, per mėnesį mokėsite po 50 Eur (300 Eur / 6 mėn. = 50 Eur per mėnesį).

Iki kada galima pasirašyti susitarimą dėl mokėjimų atidėjimų? Dėl mokėjimų atidėjimo galima kreiptis bet kada iki 2021/2022 m. šildymo sezono pabaigos.

Ar reikės mokėti delspinigius ir palūkanas? Sudarius susitarimą dėl įmokų atidėjimo, delspinigiai bus skaičiuojami tik laiku nesumokėjus nustatytos sumos. Pasibaigus šildymo sezonui mokant atidėtas sumas bus skaičiuojamos 5 proc. metinės palūkanos. Nesilaikant susitarime numatyto mokėjimo grafiko, susitarimas nutraukiamas ir skolos išieškojimas vyksta įprasta tvarka.

Jeigu Jums kyla sunkumų apmokant sąskaitas, prašome kreiptis į Bendrovės klientų aptarnavimo skyrių, kur surasime geriausią Jums tinkantį sprendimą.