Viešieji pirkimai

Paslaugas teikiame nuo 1997 metų.

Mažos vertės pirkimų organizavimo tvarka

Informacija apie įvykusius ir vykdomus viešuosius pirkimus

Pirkimai atliekami, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ), Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – VPT) direktoriaus 2007 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-97 „Dėl mažos vertės pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais. VPT direktoriaus 2017 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 1S-94 „Dėl numatomos viešojo pirkimo ir pirkimo vertės skaičiavimo metodikos patvirtinimo“ bei Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta VPT direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“.

 

Informacinė sistema „E. sąskaita“

2017 m. liepos 1 d. įsigaliojo naujas Viešųjų pirkimų įstatymas.
Pagal šiuos teisės aktus atsiskaitymo dokumentai, vykdant pirkimo sutartis, taip pat ir sutartys, kurios buvo sudarytos iki 2017 m. liepos 1 d., turi būti teikiami naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.