Informacija apie darbo užmokestį

Paslaugas teikiame nuo 1997 metų.

Darbo užmokestis pateiktas įvertinus mokamas priemokas, priedus ar premijas.

Pareigybių pavadinimai 2017 m. 2018 m. I ketv.
Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur) Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis neatskaičius mokesčių (Eur)
Vadovaujantys darbuotojai
(administracijos ir vid. lygmens vadovai)
1089,00 1152,00
Specialistai 897,00 1017,00
Darbininkai 461,00 449,00