Asmens duomenų apsauga

2018 m. rugsėjo 13 d. UAB “Alytaus šilumos direktoriaus” įsakymu Nr. ĮVĮRŽ-11 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.

Parsisiųsti pdf formatu.