Asmens duomenų apsauga

2018 m. rugsėjo 13 d. UAB “Alytaus šilumos direktoriaus” įsakymu Nr. ĮVĮRŽ-11 patvirtintos Asmens duomenų tvarkymo taisyklės: Parsisiųsti pdf formatu.

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas: Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO”